17.2.09

Copyright

  • Artikel 1 van de Auteurswet 1912 definieert ‘auteursrecht’ als volgt:“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” Meer info


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you for leaving a comment!